Category «Màster Didilabs»

Autoetnografies d’Aprenentatge

Aquest post és la continuació del post: La manera d’aprendre en aquest Màster. Comencem situant l’etnografia, seguim pel Diari d’Aprenentatge i acabem mostrat la tecnologia  social de les Autoetnografies d’Aprenentatge. L’etnografia és una tècnica d’investigació qualitativa que va desenvolupar l’antropologia cultural per investigar la cultura de les diverses comunitats. Bàsicament consisteix en anar els llocs …

La manera d’aprendre en aquest Màster

Quan treballem una matèria estem per aquesta matèria. L’estructura del Didilabs està pensada per fer un aprenentatge continu. Això vol dir que cada dia s’ha de treballar i cada dia s’ha d’aprendre alguna cosa. Veuràs que quan els continguts s’han  distribuït de manera vertical, no horitzontal. En el Didilabs una matèria, no dura un quadrimestre, pot …

TFM o TIM?

El TFM del Màster de Disseny i Direcció de Labs és doble: Dissenyar un Lab, i dissenyar un projecte d’innovació social i digital relacionat amb aquest lab. L’alumnat dissenya una estructura i dissenya un projecte que s’executa des d’aquesta estructura. L’alumnat ha de dissenyar un contenidor i un continent alineat amb el contenidor. L’alumnat s’ha …

El Programa del Col.laboratori 1.0 i l’origen del Màster de Disseny i Direcció de Labs

La idea de crear un Màster per formar a professionals que dissenyin i dirigeixen la nova generació d’equipaments, de labs, dedicats a la innovació social i digital que s’està desplegant arreu d’Europa ve de lluny.  Al voltant del 2010 Artur Serra i en Jordi Colobrans ja havien tingut converses al Citilab de Cornellà i a …