La manera d’aprendre en aquest Màster

Quan treballem una matèria estem per aquesta matèria.

L’estructura del Didilabs està pensada per fer un aprenentatge continu. Això vol dir que cada dia s’ha de treballar i cada dia s’ha d’aprendre alguna cosa. 
Veuràs que quan els continguts s’han  distribuït de manera vertical, no horitzontal. En el Didilabs una matèria, no dura un quadrimestre, pot durar quatre, tres, dues o una setmana. Quan estem treballant una matèria ens dediquem a fons a aquesta matèria. Cada dia de la setmana toca treballar aquesta matèria. I només pensem en ella. Això es veu molt clarament en el mòdul 1 (Coneixements i Perspectives)  i el mòdul 2 (Coneixements i Eines) on s’estableix el marc conceptual i operatiu de fons del màster.

Els Mòduls 3 i 4 (sobre reptes resolts amb tecnologia o socialment) segueixen el mateix patró. Estan construïts a base de tallers i avancen en paral·lel per poder contrastar l’aproximació tecnològica amb l’aproximació social. És a dir, avançarem contrastant dues experiències. El mòdul 5 (Direcció de Labs) comença en acabar el mòdul 4 El mòdul 6 (Direcció de projectes) comença quan acaba el mòdul 5. Quan treballem una matèria estem per aquesta matèria.

El sistema de crèdits ECTS estan pensats des de la perspectiva de l’aprenentatge actiu. Es desglossen en hores que dedica el professorat a transmetre el seu coneixement de manera col·lectiva, i hores que dedica l’alumnat individualment a la matèria. Per exemple, en un curs d’un crèdit, el professorat impartirà 10 hores de classe mentre que l’alumne tindrà 15 hores per ampliar la matèria (i a patir d’aquí totes les que vulgui).

Això és important. En el Didilabs la idea és que, a l’aula, s’hi va a descobrir conceptes, coneixements, eines, procediments, experiències, a debatre o co-crear en grup, etc. Però, fora de l’aula, l’alumnat té temps per d’aprofundir en la matèria. Temps per desenvolupar els apunts i les experiències a l’aula. M’ha parlat d’aquesta moguda; qui són aquesta gent? M’han parlat d’aquest concepte; què més hi ha al darrera? D’on surt? Qui en parla? Per què ara i aquí? Quines implicacions té? M’han parlat d’això que no m’ha quedat clar i a l’aula no he preguntat; vaig a informar-me més i demà pregunto a l’aula. 

És aquesta la manera d’aprendre al Didilabs: discutir i prendre notes a l’aula i desenvolupar-les fora de l’aula. És tracta de posar en solfa i en pràctica fora de l’aula, i tant aviat com sigui possible, tot allò que ha passat a l’interior de l’aula. Aquesta separació entre el dins i el fora de l’aula ha d’anar desapareixent; igual que la separació entre la teoria i la pràctica. Al Didilabs busquem un alumnat actiu, un alumnat que sempre estigui buscant la manera de transformar la teoria en pràctica i la practica en teoria, que sempre estigui trencant les barreres entre el que passa dins de l’aula i el que passa fora de l’aula.

Però, què pot ajudar a fer aquesta transició entre la feina dins i la feina fora de l’aula d’una manera sistemàtica? Al Didilabs us proposem una tècnica: Les autoetnografies d’aprenentatge.