Mira que està passant a la UE: Estan fomentant la creació de xarxes de laboratoris locals

Noticia sobre una convocatòria per a administracions locals intel·ligents a: http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20200708_smart-admin

L’objectiu d’aquesta acció preparatòria és constituir una xarxa de “laboratoris” locals per donar suport al desenvolupament i implementació de solucions innovadores habilitades digitalment per al compromís ciutadà en la presa de decisions, així com la cocreació i la coentrega dels serveis públics a nivell local.

Accés a la convocatòria de la CE: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-smart-local-administrations